Een professioneel Organisatie- en Mens-beleidFootsteps is een full-service partner voor Organisatie- en HR advies. 

Of het nu een KMO is met 10 medewerkers of een een multinational, wij garanderen een aanpak op maat.

  • Outsourcing van het volledige HR-beleid 

Het Footsteps-team neemt in een langetermijnsamenwerking de rol op van een volwaardige HR-dienst. We leren de organisatie en medewerkers goed kennen, weten wat de ambities zijn en gaan daarmee aan de slag voor het ontwerpen en realiseren van een professioneel personeelsbeleid: zoeken en interviewen van sollicitanten, zorgen dat nieuwe medewerkers een vliegende start nemen, waken over motivatie en betrokkenheid, een leerbeleid, … 

  • Project op organisatie- of teamniveau 

Organisaties doen beroep op Footsteps voor specifieke projecten op vlak van Personeel & Organisatie, omdat intern de nodige kennis, tijd of ervaring ontbreekt. Of omdat een neutrale buitenstaander op een mature en deskundige manier delicate kwesties ter sprake kan brengen. Het gaat hierbij over begeleiding bij fusie of overname, samenstellen van een (nieuw) managementteam, overdracht van een familiale organisatie naar de volgende generatie, een teamdynamiek creëren, ...

  • Eén of enkele elementen van het HR-beleid 

Je kan ook beroep doen op de ervaring van Footsteps voor deelaspecten van het HR-beleid, zoals: motiverend loonbeleid, loopbaanbeleid vanuit een talentbenadering, selectie en introductie van nieuwe medewerkers, ...

  • Een interne opleiding, workshop, leertraject, ...

Om het HR beleid in de praktijk toe te passen, missen leidinggevenden en medewerkers soms de nodige kennis en vaardigheden. Ook dan is er Footsteps om die bij te brengen. Bedrijven deden al beroep op ons voor: gespreksvaardigheden voor leidinggevenden (selectie-interviews, feedback, verzuimgesprekken, ...), leiderschapstraject, basisprincipes motivatie, ....