Meten is weten, met HR analyticsIn organisaties draat het meer dan ooit om het menselijk kapitaal. Investeren in mensen is een must om het voortbestaan van een organisatie te garanderen. Want medewerkers hebben een belangrijke impact op de resultaten van een organisatie.

Impact van mensen zichtbaar maken

HR analytics is een methodiek om de impact van de medewerkers op de prestaties van de organisatie zichtbaar te maken. Dit is een uitdagende opdracht. Het menselijk gedrag is complex en divers en niet eenvoudig te vatten in een aantal formules en wetmatigheden.

En toch willen managers (terecht) weten wat de impact is van HR initiatieven en of het beoogde doel ermee bereikt wordt. Denken we maar aan acties zoals een leiderschapstraining, de hertekening van organisatiestructuur en functies, de fusie van 2 entiteiten, well-being initiatieven, ….

Via HR-analytics krijgt het management objectieve elementen in handen. Het helpt organisaties op basis van feiten een besluit te nemen.

Meer dan data

De waarde van HR analytics ligt niet zozeer in de data en statistiek, maar in de juiste vragen stellen, deze vragen onderzoeken en analyseren met data, en op basis van juiste interpretatie van de data een helder advies formuleren. Daarop kan het management beslissingen nemen en de resultaten monitoren.

Daarom is Footsteps een sterke HR analytics partner voor jouw organisatie. Ons multidisciplinair team bundelt kennis in gedragswetenschappen, preventie fysische & psychische belasting en data science.