Terug naar diensten

Waardering & Beloning

  • Medewerker

Hoe blijf ik mijn medewerkers motiveren?

Mijn beste presteerders: hoe beloon ik hen?

Mijn medewerker komt mij zeggen dat hij bij een andere firma meer kan verdienen; Wat kan ik doen om hem te houden?

Is een groepsverzekering of pensioenplan nog interessant? 

 

Footsteps helpt je bij:

  • Individueel loonadvies op maat
  • Analyseren en optimaliseren van uw pensioenplannen en/of groepsverzekeringen
  • Ontwikkelen van een efficiënt retentiebeleid
  • Organisatie

Wat zijn alternatieven voor het klassieke beloningssysteem binnen het wettelijk kader? 

Hoe kunnen we ’pay for performance’ toepassen? 

Bieden wij een competitief loonpakket aan?

Een variabele verloning, hoe beginnen we eraan?

We begeleiden organisaties bij:

  • Op punt stellen van hun strategisch verloningsbeleid
  • De introductie van diverse vormen van variabele verloning en/of bonusplannen
  • Vinden van een juist evenwicht tussen een correcte waardering van hun medewerkers en een gezond financieel beleid
  • Het opmaken van de personeelsbudgetten