Missie en Visie

De slagzin ‘your concern for people is our business’ geeft mooi weer waar Footsteps Group voor staat. Wij zijn er voor bedrijfsleiders die bezorgd zijn voor de mensen die dag na dag meewerken in het behalen van de bedrijfsdoelen. 
Die bezorgdheid is dubbel. Enerzijds de zorg voor het aantrekken, motiveren en verlonen van competente medewerkers. Anderzijds de zorg voor hun welzijn, want in veel functies is er een hoge lichamelijke en mentale belasting. Burnout en hoge ziektecijfers vormen voor alle betrokkenen een last. Preventief werken is de oplossing. 
 
Een duurzaam personeelsbeleid is mogelijk voor iedere KMO, daar zijn wij van overtuigd. 
En het stimuleert het Footsteps topteam  om elke dag met veel enthousiasme deze missie te realiseren met een aanpak die het verschil maakt voor onze klanten. 

Expertise op alle ‘mens’domeinen

Medewerkers die goed presteren, zich goed voelen en betrokken zijn; daar gaat het om. Maar wat is de beste aanpak daarvoor? 
Het  Footsteps  team heeft zeer uiteenlopende expertise in huis. Daardoor kunnen we bedrijfsleiders ondersteunen in heel diverse  personeelsactiviteiten, gaande van screening sollicitanten, bouw van een fiscaal optimaal & fair loonbeleid tot het voeren van een  risicoanalyse  psychosociale aspecten of het opzetten van een gezondheidsweek.  Kortom, we zijn een all-round team dat ter beschikking staat voor jouw bedrijf.
Bovendien hebben we een ruime ervaring met KMO-familiebedrijven en bedrijfsfamilies.  

Wetenschappelijk onderbouwd

Alle medewerkers van  Footsteps  zijn ‘gebeten’ door hun vakgebied en volgen de evoluties van nabij op. Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek (gedragswetenschappen, ergonomie, HR beleid, organisatiestrategie, ...) vertalen we naar de praktijk. We geven deze kennis ook graag door naar de bedrijven waarmee we samenwerken.  
Footsteps  Group is lid van het  Vigor  Unit Consortium (vigorunit.com), een spin-of van  Ugent, opgericht door Prof.  Anseel, waardoor we automatisch toegang hebben tot recent wetenschappelijk onderzoek. 

Maatwerk

Jouw bedrijf  is uniek en heeft nood aan een eigen  personeelsbeleid.  Van een simpele copy-paste is nooit sprake. En een advies is meer dan de opsomming van een aantal tips & trics.
Footsteps  werkt een aanpak uit die past bij de historiek, de toekomststrategie, de sector, de organisatiewaarden, de eigenheid van de bedrijfsleiding, de grootte, …. van jouw bedrijf. 
Dit vraagt frequent overleg en nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding.  

Duurzame oplossingen

Door onze grondige aanpak bekomen we duurzame resultaten. We brengen onze kennis en inzicht over naar de organisatie, steken zelf ook onze handen uit de mouwen, werken praktische tools uit, bieden ondersteuning bij de implementatie, volgen op en sturen bij.  
En we zorgen vooral dat de nieuwe aanpak verankerd geraakt  in jouw bedrijf.  
Duurzaamheid betekent voor Footsteps ook dat het personeelsbeleid er is voor alle medewerkers, arbeiders én bedienden, met zowel een bedrijfseconomische insteek als een sterk menselijk perspectief. Presteren en welzijn gaan hand in hand.