Missie en Visie

De slagzin your concern for people is our business geeft mooi weer waar Footsteps Group voor staat.

Wij zijn er voor (bedrijfs)leiders die bezorgd zijn voor de mensen die dag na dag meewerken in het behalen van de bedrijfsdoelen. 
Die bezorgdheid is dubbel. Enerzijds de zorg voor het aantrekken, motiveren en verlonen van competente medewerkers. Anderzijds de zorg voor hun welzijn, want in veel functies is er een hoge lichamelijke en mentale belasting. Burnout en hoge ziektecijfers vormen voor alle betrokkenen een last. Preventief werken is de oplossing. 
 
Een duurzaam Organisatie-, Mens- en welzijnsbeleid is mogelijk voor iedere organisatie, daar zijn wij van overtuigd. 
En het stimuleert het Footsteps topteam  om elke dag met veel enthousiasme deze missie te realiseren met een aanpak die het verschil maakt voor onze klanten. 

Expertise 'Gedrag in Organisaties'

Waarom doen mensen wat ze doen? Wat zorgt er voor dat een organisatie een fijne werkplek is? Het is een complex samenspel van organisatie, team en individuele factoren die het gedrag van mensen in een organisatie kan verklaren. Om zicht te krijgen op deze factoren en de juiste acties voor te stellen, heeft het  Footsteps  team diverse expertise en ervaring opgebouwd. Daarom zijn we in 2020 ook met de activiteit HR Analytics gestart, om met nog meer kennis van zaken uitspraken te doen en zelfs gedrag te voorspellen.

Daardoor kunnen we zeer uiteenlopende opdrachten aan, zoals begeleiding van een fusie, bouw van een motiverend en fiscaal optimaal verloningsbeleid, opzet van een  risicoanalyse  psychosociale aspecten, selectie van een sleutelfiguur, invoeren van een loopbaanbeleid, in kaart brengen van de cultuur,  ...

Kortom, we zijn een all-round team dat ter beschikking staat van jouw organisatie. We hebben een ruime ervaring, in grote en kleine organisaties, profit en non-profit, klein, middelgroot of groot.

Wetenschappelijk onderbouwd

Alle medewerkers van  Footsteps  zijn ‘gebeten’ door hun vakgebied en volgen de evoluties van nabij op. Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek (gedragswetenschappen, sociologie, ergonomie,  HR beleid, organisatiestrategie, ...) vertalen we naar de praktijk. We scholen ons bij, zowel via zelfstudie als via formele opleidingen. We geven deze kennis ook graag door naar de organisaties waarmee we samenwerken. 

De tests, vragenlijsten en andere methodieken die we inzetten zijn 'evidence based'. Onze klanten en hun medewerkers hebben immers recht op degelijk onderbouwde adviezen en acties. We laten ons niet verleiden tot het gebruik van populaire instrumenten als die de wetenschappelijk toets niet doorstaan.

Tots slot, Footsteps  Group is lid van het  Vigor  Unit Consortium (vigorunit.com), een spin-of van  Ugent, opgericht door Prof.  Anseel en Cédric Velghe. Daardoor hebben we directe toegang tot recent wetenschappelijk onderzoek en kunnen we deze partner consulteren voor specifieke onderzoeksvragen.

Maatwerk

Jouw organisatie  is uniek en heeft nood aan een eigen organisatie- en mensbeleid.  Van een snelle copy-paste van een andere organisatie is nooit sprake. En een advies is meer dan de opsomming van een aantal tips & trics of het maken van een aantal formulieren met jouw organisatielogo. We behoeden er ons voor om zaken te simplifiëren, maar maken het ook niet complexer dan nodig.

Footsteps  werkt een aanpak uit die past bij de historiek, de toekomststrategie, de sector, de organisatiewaarden, de eigenheid van het leiderschap, de grootte, de noden …. van jouw organisatie. We hebben de nodige expertise in huis om dit maatwerk te kunnen bieden.

We werken onafhankelijk en zijn niet gebonden aan instrumenten of modellen. 

Focus op impact

Door onze grondige aanpak bekomen we duurzame resultaten. We starten steeds met een grondige analyse van de actuele situatie. Zo kunnen we de probleemstelling scherp stellen, de factoren die van belang zijn in kaart brengen en een gefundeerd advies geven. Daar blijft het niet bij. We brengen onze kennis en inzicht over naar de organisatie en steken zelf ook onze handen uit de mouwen, werken praktische tools uit  - vaak samen met medewerkers uit jouw organisatie - bieden ondersteuning bij de implementatie, volgen op en sturen bij.  

En we zorgen vooral dat de nieuwe aanpak verankerd geraakt  in jouw organisatie.  

Duurzaamheid betekent voor Footsteps ook dat het 'mens'-beleid er is voor alle medewerkers, arbeiders én bedienden, met zowel een bedrijfseconomische insteek als een sterk menselijk perspectief. Presteren en welzijn gaan hand in hand.